ReadyPlanet.com
Google+
dot dot
dot
สินค้าของเรา
dot
bulletประตูม้วน
bulletตาข่ายม้วน
bulletตะแกรงสาน
bulletประตูเหล็กยืด
bulletติดตั้งประตูม้วน
dot
ดาวน์โหลด
dot


ตาข่ายม้วน ลวดชุบซิงก์

ตาข่ายม้วนลวดเหล็กชุบซิงก์ สำหรับงานผนัง ประตู หรือกรงต่างๆ โดยที่ตาข่ายม้วนของบริษัท ฉินทวีประตูม้วน ที่ผลิตออกมานั้นมีแต่ขนาด ตาพอดี ไม่มีตาทั่วไป ลูกค้าสามารถสอบถามน้ำหนักและราคาของแต่ละรุ่นได้ ที่นี่ตาข่ายม้วนลวดชุบซิงก์ ลวดเบอร์ 10ตาข่ายม้วน ลวดเบอร์ 10article

ผลิตและจำหน่ายตาข่ายม้วนลวดเหล็กชุบซิงก์เกรดเอ โดยสามารถทำตาห่าง 1 นิ้ว  1 1/2 นิ้ว  2 นิ้ว และ 2 1/2 นิ้ว

ตาข่ายม้วน ลวดเบอร์ 11ตาข่ายม้วน ลวดเบอร์ 11article

ผลิตและจำหน่ายตาข่ายม้วนลวดเหล็กชุบซิงก์เกรดเอ ลวดเบอร์ 11 ผลิตตาห่าง 1 นิ้ว  1 1/2 นิ้ว  2 นิ้ว และ 2 1/2 นิ้ว

ตาข่ายม้วน ลวดเบอร์ 12ตาข่ายม้วน ลวดเบอร์ 12

 ผลิตและจำหน่ายตาข่ายม้วนลวดเหล็กชุบซิงก์เกรดเอ ลวดเบอร์ 12 ผลิตตาห่าง 1 นิ้ว  1 1/2 นิ้ว  2 นิ้ว และ 2 1/2 นิ้ว

ตาข่ายม้วนหุ้มพีวีซีตาข่ายม้วนหุ้มพีวีซี

จำหน่ายตาข่ายม้วนหุ้มพีวีซีขนาดตาห่าง 1 1/2 นิ้ว และ 2 นิ้ว โดยลูกค้าสามารถนำไปดัดแปลงใช้งานได้หลายรูปแบบ

 

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.